Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is volgens de norm NEN 3140 een wettelijke verplichting. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om veilige arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan de werknemer. Dit is ook het geval als de werkgever verantwoordelijk is voor derden, zoals onder andere aannemers, uitzendkrachten en in het geval van het inhuren van personeel op regiebasis. U kunt uw NEN 3140 keuring laten uitvoeren bij Sjoerd Frielink Tuin & Park. Wij zijn bevoegd om uw elektrische tuin- en parkmachines te keuren, zodat u weer veilig aan de slag kunt.

 NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
(Bron: www.NEN.nl)

Wilt u meer informatie over de NEN 3140 keuring? Kom dan eens langs in onze showroom of neem contact op via 0543-530582 of info@sjoerdfrielinktuinenpark.nl.